II Zlot Cadillaków w Inowrocławiu

II Zlot Cadillaków w Inowrocławiu