Nowe koła studenckie w WSP

Mają być przestrzenią do dyskusji i współpracy, a także poszerzania wiedzy. Skorzystają na nich nie tylko studenci, ale i przedsiębiorcy, samorządowcy oraz mieszkańcy.