Montaż symbolicznego napisu na gmachu ratusza

Radny Jacek Tarczewski symbolicznie zakrył dziś tablicę informującą o wyzwoleniu miasta przez Armię Czerwoną. Element ten od blisko 40 lat znajduje się na inowrocławskim ratuszu, tuż przy wejściu do USC.