Narodowe czytanie w Inowrocławiu

Inowrocław, podobnie jak cała Polska, przyłączył się do akcji narodowego czytania. Tym razem była to powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem